Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 
 

Arama
Ders Kategorileri

Bilgisayar Öğr. :

Sinan KESKİN

Detaylı Bilgi...

Donanım  > SİSTEM BAKIM VE ONARIM
Office yazılımları ingilizce Türkçe Çeviri Ödevi
02.06.2011

 TC

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

MESLEKİ YABANCI DİL II

ÖDEVİ


Konu: Ofis Programları

 

Hazırlayan: Zuhal ASLAN

                    Songül ERGİN

                    Dudu KIRLI

                    Abdullah AVCI

                    Şeyma Nur ARI

 

 

 

 

 

ZUHAL ASLAN

061262008

MICROSOFT OFFICE PROGRAMS

Microsoft Office is a set of interrelated desktop applications, servers and services, collectively referred to as an office suite, for the Microsoft Windows and Mac OS X operating systems. Office was introduced by Microsoft in 1989 on Mac OS, with a version for Windows in 1990. Initially a marketing term for a bundled set of applications, the first version of Office contained Microsoft Word, Microsoft Excel, and Microsoft PowerPoint. Additionally, a "Pro" version of Office included Microsoft Access and Schedule Plus. Over the years, Office applications have grown substantially closer with shared features such as a common spell checker, OLE data integration and Microsoft Visual Basic for Applications scripting language. Microsoft also positions Office as a development platform for line-of-business software under the Office Business Applications (OBA) brand.

The current versions are Office 2007 for Windows, launched on January 30, 2007, and Office 2008 for Mac OS X, released January 15, 2008. Office 2007/Office 2008 features a new user interface and a new OOXML-based primary file format (docx, xlsx, pptx). Microsoft has made available a free add-on known as the "Microsoft Office Compatibility Pack" that lets Office 2000-2003 editions open, edit, and save documents created under the new Office 2007 formats.

Microsoft Office is one of the most widely-used and commercially successful software applications of all time.

History of Microsoft Office for Microsoft Windows

 • Microsoft Office 3.0 was the first version of Office to be released for the Microsoft Windows operating system.
 • Microsoft Office 4.0 was released in 1994, containing Word 6.0, Excel 5.0, PowerPoint 4.0, Mail, and Access. Word was called Word 6.0 at this point despite the fact the previous version number was 2.0. The purpose was to use common version numbering with the Mac OS version.
 • Microsoft Office 4.3 was the last 16-bit version, and is also the last version to support Windows 3.x, Windows NT 3.1 and Windows NT 3.5 (Windows NT 3.51 was supported up to and including Office 97).
 • Microsoft Office 95 was done as a fully 32-bit version to match Windows 95. Office 95 was available in two versions, Office 95 Standard and Office 95 Professional. The standard version consists of Word, Excel, PowerPoint, and Schedule+. The professional edition contains all of the items in the standard version plus Access. If the professional version is purchased in CD-ROM form, it also includes Bookshelf.
 • Microsoft Office 97, a major milestone release which included hundreds of new features and improvements, introduced "Command Bars", a paradigm in which menus and toolbars were made more similar in capability and visual design. Office 97 also featured natural language systems and sophisticated grammar checking.
 • Microsoft Office 2000 introduced adaptive menus, where little-used options were hidden from the user. It also introduced a new security feature, built around digital signatures, to diminish the threat of macro viruses. Office 2000 automatically trusts macros (written in VBA6) that were digitally signed from authors who have been previously designated as trusted.
  Office 2000 is the last version to support Windows 95. 2000 is also the last Office release devoid of Microsoft Product Activation.
 • Microsoft Office XP, released in conjunction with Windows XP, is a major upgrade with numerous enhancements and changes. Office XP introduced the Safe Mode feature. It allows applications such as Outlook to boot when it might otherwise fail. Safe Mode enables Office to detect and either repair or bypass the source of the problem, such as a corrupted registry or a misbehaving add-in. Smart tag is a technology delivered with Office XP. Some smart tags operate based on user activity, such as helping with typing errors. These smart tags are supplied with the products, and are not programmable. For developers, though, there is the ability to create custom smart tags. In Office XP, custom smart tags could work only in Word and Excel. Microsoft Office XP includes integrated voice command and text dictation capabilities, as well as handwriting recognition. Another feature introduced with Office XP is Product Activation, which is also implemented in Windows XP (and later versions of Windows and Office).
  Office XP is the last version to support Windows 98, ME and NT 4.0. Office XP is also the earliest Office reported to work well with Windows Vista - however Outlook 2002 (XP) does have some serious problems with Vista such as not remembering email account passwords.
 • Microsoft Office 2003 was released in 2003. Two new applications made their debut in Office 2003: Microsoft InfoPath and OneNote. It is the first version to use Windows XP style icons. Outlook 2003 provides improved functionality in many areas, including Kerberos authentication, RPC over HTTP, and Cached Exchange Mode. The key benefit of Outlook 2003 is the improved junk mail filter. 2003 is the last Office version to support Windows 2000.
 • Microsoft Office 2007 was released in 2007. Office 2007 contains a number of new features, the most notable of which is the entirely new graphical user interface called the Fluent User Interface (initially referred to as the Ribbon UI), replacing the menus and toolbars that have been the cornerstone of Office since its inception with a tabbed toolbar, known as the Ribbon.
  Office 2007 requires Windows XP with Service Pack 2 or 3, Windows Server 2003 with Service Pack 1 or higher, or Windows Vista.
  On May 21, 2008 Microsoft announced that Office 2007 Service Pack 2 will add native support for the OpenDocument Format. The EU announced it is going to investigate Microsoft Office OpenDocument Format support.
MICROSOFT OFFICE PROGRAMLARI

Microsoft Office, ilişkili masaüstü uygulamalarının, sunucuların ve servislerin büro gibi topluca tanımlandığı Microsoft Windows ve Mac OS X işletim sistemleri için bir settir. Office, Microsoft tarafından, 1989 yılında Mac OS’ta, 1990’da Windows için bir sürümle tanıtılmıştır. Önce, uygulama paketleri için bir pazarlama terimi, Office’in ilk sürümü Microsoft Word, Microsoft Excel ve Microsoft PowerPoint’i içeriyordu. Ek olarak, Office’in “Pro” sürümü Microsoft Access ve Schedule Plus’u da içeriyordu. Yıllar boyunca Office uygulamaları, yaygın hece kontrolcüsü, OLE veri bütünleşimi ve uygulamalar için Microsoft Visual Basic script dili gibi paylaşımlı özelliklerle yakın olarak gelişmiştir. Microsoft ayrıca Office’i, Office Business Applications (OBA) markası altında, iş yazılımları için geliştirme platformu olarak da konumlandırmaktadır.

Mevcut sürümler, Windows için Office 2007, 30 Ocak 2007’de çalıştırıldı, ve Mac OS X için Office 2008, 15 Ocak 2008’de piyasaya sürüldü. Office2007/Office 2008 yeni kullanıcı arayüzü ve yeni bir OOXML tabanlı dosya formatıyla gelmektedir (docx, xlsx,pptx). Microsoft, “Microsoft Office Compatibility Pack” olarak bilinen, yeni Office 2007 formatları altında oluşturulmuş dokümanları Office 2000-2003 sürümlerinde açan, düzenleyen ve kaydeden bir bedava eklentiyi de çıkartmıştır.

Microsoft Office, tüm zamanların en çok kullanılan ve ticari başarısını elde eden başarılı yazılım uygulamalarından birisidir.

Microsoft Windows için Microsoft Office’in Tarihçesi

·         Microsoft Office 3.0, Microsoft Windows işletim sistemi için çıkartılmış ilk Office sürümüdür.

·         Microsoft Office 4.0, 1994’te çıkarıldı ve Word 6.0, Excel 5.0, PowerPoint 4.0, Mail, Access’i içeriyordu. Word, bu noktada gerçek sürüm numarası 2.0 olmasına rağmen Word 6.0 olarak adlandırılmıştı. Amaç, Mac OS sürümüyle ortak sürüm numaralandırmasını kullanmaktı.

·         Microsoft Office 4.3, son 16-bit sürümdü ve ayrıca Windows 3.x, Windows NT 3.1 ve Windows NT 3.5’i destekleyen son sürümdü. (Windows NT 3.51 destekliyordu ve Office 97’yi içeriyordu.)

·         Microsoft Office 95, Windows 95’le eşleşmek için tamamen 32 bit sürüm olarak yapıldı. Office 95 iki sürümle birlikte geldi, Office 95 Standart ve Office 95 Professional. Standart sürüm, Word, Excel, PowerPoint ve Schedule+’dan oluşuyordu. Professional Sürüm, standart sürümün tüm elemanlarını ve yanında Access’i içeriyordu. Eğer Professional Sürüm CD-ROM ile satın alınırsa, ayrıca Bookshelf’i de içerir.

·         Microsoft Office 97, yüzlerce yeni özelliği ve gelişimi içeren, “Command Bars”’ı tanımlayan, menü ve araç çubuklarını bir uyum içerisinde yakın yapan bir paradigma ve görsel tasarımıyla bir kilometre taşı sürümü. Office 97 ayrıca doğal dil sistemleri ve karmaşık dilbilgisi kontrolü sağlamaktadır.

·         Microsoft Office 2000, kullanıcıdan saklanan küçük, uyumlu menüler tanımlamıştır. Ayrıca, macro virüslerinin tehditini azaltmak için dijital imza çevresinde kurulu yeni güvenlik özelliği tanımlamıştır. Office 2000 otomatik olarak önceden güvenli olarak işaretlemiş yazarların dijital olarak imzaladığı makroları (VBA6 ile yazılmış olanları) kabul eder. Office 2000, Windows 95’i destekleyen son sürümdü. 2000 ayrıca Microsoft Product Activation’dan yoksun son Office sürümüydü.

·         Microsoft Office XP, Windows XP’yle birleşerek, sayısız eklenti ve değişikliklerle daha büyük bir güncelleme olarak çıkarılmıştır. Office XP, Safe Mode özelliğini tanıttı. Safe Mode, Outlook gibi uygulamaların hata verecekleri durumlarda kapatılmalarını sağlar. Safe Mode, hatalı registry ya da yanlış davranan eklenti gibi problem kaynaklarını tespit edip atlama ya da düzeltmesi için Office’e izin verir. Smart Tag, Office XP’yle gelen bir teknolojidir. Bazı smart taglar, yazım hatalarıyla ilgili yardımlar gibi kullanıcı aktivitelerini temel alan işlemlerdir. Bu smart taglar, ürünlerle birlikte sağlanır ve programlanamazlar. Geliştiriciler için, her şeye rağmen, özel smart tag yaratımı için özellikler mevcuttur. Office XP’de, smart taglar sadece Word ve Excel’de çalışır. Microsoft Office XP, bütünleşik ses emri ve yazdırma yeteneklerine, el yazısı tanıma özelliğine sahiptir. Office XP’yle gelen diğer bir özellik ise Windows XP’ylede çalışan Product Activation’dur. (sonraki Windows ve Office sürümlerinde de vardır.) Office XP, Windows 98, ME ve NT4.0’ı destekleyen son sürümdür. Office XP ayrıca Windows Vista’yla sorunsuz çalışacağı en erken bildirilen Office sürümüdür. Buna rağmen Outlook 2002(XP) email hesap şifrelerini hatırlamamak gibi bazı ciddi sorunlara sahiptir.

·         Microsoft Office 2003, 2003 yılında piyasaya sürüldü. Microsoft InfoPath ve OneNote adlı iki yeni uygulama çıkarıldı. Windows XP tipi ikonları kullanan ilk sürümdür. Outlook 2003, Kerberos kimlik doğrulama, HTTP’de RPC ve Cached Exchange Mode gibi özellikleri içeren geliştirilmiş fonksiyonelliklere sahiptir. Outlook 2003’ün en önemli avantajı, gelişmiş atık mail filtresidir. 2003, Windows 2000’i destekleyen son Office sürümüdür.

·         Microsoft Office 2007, 2007’de piyasaya sürülmüştür. Office 2007, yeni özelliklere sahiptir. En kayda değeri, menü ve araç çubuklarının yerini alan Fluent User Interface(ilk olarak Ribbon UI olarak sözedilmişti) olarak adlandırılan grafiksel kullanıcı arayüzü, başlangıçtaki Ribbon olarak bilinen tablı araç çubuklarından beri Office’in dönüm noktası olmuştur. Office 2007 Windows XP Service Pack 2 veya 3, Windows Server 2003 Service Pack1 ve yukarısı veya Windows Vista’ya gereksinim duymaktadır. 21 Mayıs 2008’de Microsoft, Office 2007 Service Pack 2’nin OpenDocument formatını destekleyeceğini duyurdu. EU, Microsoft Office OpenDocument format desteğini soruşturacağını duyurdu.

Word

Microsoft Word is a word processor and was long considered to be the main program in Office, although with the rise of electronic communication that distinction has now passed to Outlook. Word possesses a dominant market share in the word processor market. Word 2007 can also use a new XML-based, Microsoft Office-optimized format called .DOCX which has been standardized by ECMA as Office Open XML and its SP2 update will support ODF and PDF.[19] Word is also available in some editions of Microsoft Works. It is available for the Windows and Mac platforms. The first version of Word, released in the fall of 1983, was for the DOS operating system and had the distinction of introducing the mouse to a broad population. Word 1.0 could be purchased with a bundled mouse, though one was not required. The following spring Apple introduced the Mac, and Microsoft released Word for the Mac, which became the most popular Mac application and which, like all Mac apps, required the use of a mouse.

The first version of Word for Windows was released in 1989 at a price of 500 US dollars.

Word 97

Word 97 had the same general operating performance as later versions such as Word 2000. This was the first copy of Word featuring the Office Assistant, "Clippy," which was an animated helper used in all Office programs. This was a take over from the earlier launched concept in Microsoft Bob. Microsoft Bob is a Microsoft software product.

Word 98

Word 98 for the Macintosh gained many features of Word 97, and was bundled with the Macintosh Office 98 package. Document compatibility reached parity with Office 97 and Word on the Mac became a viable business alternative to its Windows counterpart. Unfortunately, Word on the Mac in this and later releases also became vulnerable to future Macro viruses that could compromise Word (and Excel) documents, leading to the only situation where viruses could be cross-platform. A Windows version of this was only bundled with the Korean/Japanese Microsoft Office 97 Powered By Word 98 and could not be purchased separately.

 Word 2000

For most users, one of the most obvious changes introduced with Word 2000 (and the rest of the Office 2000 suite) was a clipboard that could hold multiple objects at once. Another noticeable change was that the Office Assistant, whose frequent unsolicited appearance in Word 97 had annoyed many users, was changed to be less intrusive.

 Word 2001/Word X

Word 2001 was bundled with the Macintosh Office for that platform, acquiring most, if not all, of the feature set of Word 2000. Released in October 2000. Word 2001 was also sold individually apart from the Office suite. The Macintosh version, Word X, released in 2001, was the first version to run natively on (and require) Mac OS X.

 Word 2002/XP

Word 2002 was bundled with Office XP and was released in 2001. It had many of the same features as Word 2000 but had a major new feature called the `Task Panes`, which gave quicker information and control to a lot of features that were only available in modal dialog boxes before. One of the key advertising strategies for the software was the removal of the Office Assistant in favor of a new help system, although it was simply disabled by default.

 Word 2003

For the 2003 version, the Office programs, including Word, were wanted to emphasize the unity of the Office suite, so that Microsoft Word officially became Microsoft Office Word.

 Word 2004

A new Macintosh version of Office was released in May 2004. Substantial cleanup of the various applications (Word, Excel, PowerPoint) and feature parity with Office 2003 (for Microsoft Windows) created a very usable release. Microsoft released patches through the years to eliminate most known Macro vulnerabilities from this version. While Apple released Pages and the open source community created NeoOffice, Word remains the most widely used word processor on the Macintosh.

 Word 2007

The release includes numerous changes, including a new XML-based file format, a redesigned interface, an integrated equation editor and bibliographic management. Additionally, an XML data bag was introduced, accessible via the object model and file format, called Custom XML - this can be used in conjunction with a new feature called Content Controls implement structured documents. It also has contextual tabs, which are functionality specific only to the object with focus, and many other features like Live Preview (which enables you to view the document without making any permanent changes), Mini Toolbar, Super-tooltips, Quick Access toolbar, SmartArt, etc.

Word 2007 uses a new file format called docx. Word 2000-2003 users on Windows systems can install a free add-on called the "Microsoft Office Compatibility Pack" to be able to open, edit, and save the new Word 2007 files. Alternatively, Word 2007 can save to the old doc format of Word 97-2003.

Word 2008

Word 2008 is the most recent version of Microsoft Word for the Mac, released on January 15, 2008. It includes some new features from Word 2007, such as feature that can be used to select page layouts and insert custom diagrams and images. Word 2008 also features native support for the new Office Open XML format, although the old .doc format can be set as a default.


 

Bundled:donanımla gelen

Application: uygulama

Animated helper: canlı yardımcı

Launch: başlatmak

Gain:kazanç

Counterpart: kopya, ikinci nüsha

Viable: yaşayabilecek durumda olan

Compromise: uzlaşma,ödün verme, uyuşma

Vulnerable:saldırı veya tenkide açık/maruz olan

Release: sürüm,piyasaya sürmek

Unsolicited:istenmemiş, talep edilmemiş

Intrusive: kullanışsız

Clipboard: pano

Emphasize: vurgulamak, vurgu

Substantial: tatmin edici, sağlam,dayanıklı

Eliminate:gidermek

Parity:eşitlik

Patch: yama

Interface: arabirim

Conjunction: birleşme, birlik

Contextual: bağlamsal

Layout: yerleşim, düzen

Integrate: tümleşik

Compatibility:uyumluluk

WORD

 

        Microsoft Word bir kelime işlemcidir ve Office’de ana program olarak kalması için üzerinde çok düşünülmesine rağmen elektronik iletişimdeki artışla birlikte şimdi bu üstünlük Outlook’a geçmiştir. Word kelime işlemci piyasasında baskın pazar payına sahiptir. Word 2007 yeni XML tabanını kullanabilir. Microsoft Office  ECMA tarafından Office Open XML gibi standartlaştırlmış ve en iyi şekilde biçimlendirilerek .DOCX adı verilmiştir ve Microsoft Office’in SP2 günceli ODF ve PDF gibi dosya biçimlerini destekleyecektir. Word ayrıca Microsoft Works’ un bezı basımlarında da kullanılır. Word Windows ve Mac ortamları için uygundur. Word’un ilk versiyonu DOS işletim sistemi içindi ve fareyi tanıtma farkıyla 1983 sonbaharında piyasaya sürüldü. Word 1.0 bir fare donanımı gerektirmediği halde onunla birlikte satın alınabilirdi. Takip eden ilkbaharda  Apple Mac’i tanıttı ve Microsoft fare kullanımı gerektiren ve Mac uygulamalarında çok yaygın hale gelen, Mac için Word sürümünü çıkardı.

          Word’un Windows için olan ilk versiyonu 500 Amerikan Dolarıyla 1989’da piyasaya sürülmüştü.

 

Word 97

 

          Word 97 son versiyonu 2000 gibi aynı işletim performansına sahipti. Bu, Office Assistant’ın “Clippy” özellikli Word’un ilk kopyasıydı. Clippy Office’nin tüm programlarında kullanılan canlı yardımcıdır.Bu daha önce Microsoft Bob2da başlatılan bir kavramdı. Microsoft Bob bir Microsoft yazılım ürünüdür.

 

 

Word 98

 

           Macintosh için olan Word 98, Word 97’nin bir çok özelliğinden kazanç sağladı ve Word 98 Macintosh Office yazılım paketiyle birlikte çıkarıldı. Dosya uyumluluğu Word 97 ile eşitliği yakalayabilmişti ve Mac’deki Word , Word’un Windows kopyasına bir alternatif olarak kalabilecek durumdaydı. Maalesef ki Mac’deki  Word 98 sürümü ve daha sonraki sürümlerde sadece geçiş platformundaki virüslere yol gösteren Word ve Excel belgeleriyle uyuşan Makro virüslerine maruz kaldılar. Word 98’in Windows versiyonu sadece Kore/Japon Microsoft Office 97 ile birlikte Word 98 olarak çıkarıldı ve ayrı ayrı satın alınamadı.

 

 

Word 2000

 

          Bir çok kullanıcı için en belirgin bir değişiklik olan çok yönlü nesneleri tek seferde tutabilen pano Word 2000 ile tanıtıldı. Bir diğer farkedilebilir değişiklik Office Assistant’ın Word 97’de sık sık tekrarlanan istenmeden ekrana gelen görünümü pek çok kullanıcının sinirini bozuyordu ve bu daha az kullanışsız olanla değiştirildi.

 

Word 2001/ Word X

 

           Word 2001, Word 2000’in özelliklerinin hepsinden değilse de çoğundan elde edilen Mac sistemi için Microsoft Office ile birlikte çıkarılmıştır. Ekim 2000’de piyasaya sürüldü.

Word 2001 ayrıca Office takımından ayrı kişisel olarak satıldı. Macintosh versiyonu Word X  Mac OS X de yerel çalışan ilk versiyon olarak 2001’de çıkarıldı.

 

Word 2002/ XP

 

          Word 2002 Office XP yazılımıyla birlikte çıkarıldı ve 2001 yılında piyasaya sürüldü. Word 2002 , Word 2000 gibi çok sayıda aynı özelliklere sahipti ama sadece daha önce modal diyalog kutularındaki pek çok özelliği kontrol eden ve daha hızlı bilgi sağlayan “Görev Panosu” olarak adlandırılan esas yeni bir özelliği daha vardı. Office Assistant’ın varsayılan değerler tarafından basit bir şekilde geçersizleştirilebilmesine rağmen yazılım için reklam strateji anahtarlarından biri Office Assistant’ın yeni bir yardım sistemi lehine çıkarılmasıydı.

 

 

Word 2003

        

        2003 versiyonu için Word’u içeren Office programları Office takımının birimi olarak vurgulanmak istendi, öyle ki Microsoft resmen Microsoft Office Word oldu.

 

Word 2004

 

         Office’in yeni Macintosh versiyonu Mayıs 2004’te piyasaya sürüldü. Çeşitli uygulamalarda(Word, Excel, Power Point) tatmin edici temizlik ve Office 2003 ile (Microsoft Windows için) özellik eşitliği sağlanarak çok kullanışlı bir sürüm oluşturuldu. Microsoft bu versiyondan en çok bilinen Makro açıklıklarını gidermek için yıllar içinde yamalarını çıkardı.

Apple sayfaları ve açık kaynak topluluğu NeoOffice’i piyasaya sürene kadar , Word Macintosh’da en geniş kullanılmış kelime işlemci olarak kaldı.

 

Word 2007

 

         Bu sürüm yeni XML tabanındaki dosya formatları, yeniden dizayn edilmiş arabirimi, tümleşik denklem editörünü ve kaynakça yönetimi gibi pek çok değişiklikleri içerir. Buna ek olarak özel XML diye adlandırılan dosya formatı ve hedef model tarafından erişilebilen XML veri paketi tanıtıldı. Word 2007 herhangi bir kalıcı değişiklik yapmaksızın belgelere bakma imkanı veren  Live Preview gibi pek çok özellik ve görev bakımından sadece belli bir amaca odaklı olan bağlamsal sekmeler de vardır, Hızlı Erişim Görev Çubuğu, Mini görev çubuğu, Smart Art vb.

 

          Word 2007 .docx olarak adlandırılan yeni bir dosya formatını kullanır. Windows sistemlerindeki Word 2000-2003 kullanıcıları Word 2007 dosyalarını açabilmek, düzenleyebilmek ve kaydedebilmek için “Microsoft Office Compatibility Pack” diye adlandırılan ücretsiz eki yükleyebilirler. Alternetif olarak Word 2007 , Word 97-2003’ün eski doc formatında  kaydedilebilir.

 

Word 2008

 

           Word 2008 Microsoft Word’un Mac için olan en son versiyonu 15 Ocak 2008 de piyasaya sürüldü. Word 2007’den bazı özellikleri içerir. Bu özellikler sayfa düzenini seçmek, özel diyagramlar ve resimler eklemek için kullanılabilir. Eski .doc formatı varsayılan ayar olarak ayarlanabilmesine rağmen Word 2008 yerel özellikleri yeni Office Open XML formatı için destekler.

 

 

ABDULLAH AVCI

061262009

Microsoft Excel

In computing, Microsoft Excel (full name Microsoft Office Excel) consists of a proprietary spreadsheet-application written and distributed by Microsoft for Microsoft Windows and Mac OS X. It features calculation, graphing tools, pivot tables and, except for Excel 2008 for Mac OS X, a macro programming language called VBA (Visual Basic for Applications). It is overwhelmingly the dominant spreadsheet application available for these platforms and has been so since version 5 in 1993, and is bundled as part of Microsoft Office.

History

Microsoft originally marketed a spreadsheet program called Multiplan in 1982, which became very popular on CP/M systems, but on MS-DOS systems it lost popularity to Lotus 1-2-3. Redmond released the first version of Excel for the Mac in 1985, and the first Windows version (numbered 2.05 to line up with the Mac and bundled with a run-time Windows environment) in November 1987. Lotus was slow to bring 1-2-3 to Windows and by 1988 Excel had started to outsell 1-2-3 and helped Microsoft achieve the position of leading PC software developer. This accomplishment, dethroning the king of the software world, solidified Microsoft as a valid competitor and showed its future of developing GUI software. Microsoft pushed its advantage with regular new releases, every two years or so. The current version for the Windows platform is Excel 12, also called Microsoft Office Excel 2007. The current version for the Mac OS X platform is Microsoft Excel 2008.

 

Early in 1993, Excel became the target of a trademark lawsuit by another company already selling a software package named "Excel" in the finance industry. As the result of the dispute Microsoft was required to refer to the program as "Microsoft Excel" in all of its formal press releases and legal documents. However, over time this practice has been ignored, and Microsoft cleared up the issue permanently when they purchased the trademark of the other program. Microsoft also encouraged the use of the letters XL as shorthand for the program; while this is no longer common, the program`s icon on Windows still consists of a stylized combination of the two letters, and the file extension of the default Excel format is .xls.

Excel offers many user interface tweaks over the earliest electronic spreadsheets; however, the essence remains the same as in the original spreadsheet, VisiCalc: the program displays cells organized in rows and columns, and each cell contains data or a formula, with relative or absolute references to other cells.

Excel was the first spreadsheet that allowed the user to define the appearance of spreadsheets (fonts, character attributes and cell appearance). It also introduced intelligent cell recomputation, where only cells dependent on the cell being modified are updated (previous spreadsheet programs recomputed everything all the time or waited for a specific user command). Excel has extensive graphing capabilities, and enables users to perform mail merge.

When Microsoft first bundled Microsoft Word and Microsoft PowerPoint into Microsoft Office in 1993, those applications had their GUIs redesigned for consistency with Excel, the killer app on the PC at the time.

Since 1993, Excel has included Visual Basic for Applications (VBA), a programming language based on Visual Basic which adds the ability to automate tasks in Excel and to provide user defined functions (UDF) for use in worksheets. VBA is a powerful addition to the application which, in later versions, includes a fully featured integrated development environment (IDE). Macro recording can produce VBA code replicating user actions, thus allowing simple automation of regular tasks. VBA allows the creation of forms and in-worksheet controls to communicate with the user. The language supports use (but not creation) of ActiveX (COM) DLL`s; later versions add support for class modules allowing the use of basic object-oriented programming techniques.

The automation functionality provided by VBA has caused Excel to become a target for macro viruses. This was a serious problem in the corporate world until antivirus products began to detect these viruses. Microsoft belatedly took steps to prevent the misuse by adding the ability to disable macros completely, to enable macros when opening a workbook or to trust all macros signed using a trusted certificate.

Versions 5.0 to 9.0 of Excel contain various Easter eggs, although since version 10 Microsoft has taken measures to eliminate such undocumented features from their products.

 Versions

Versions for Microsoft Windows include:

 • 1987 Excel 2.0 for Windows
 • 1990 Excel 3.0
 • 1992 Excel 4.0
 • 1993 Excel 5.0 (Office 4.2 & 4.3, also a 32-bit version for Windows NT only on the PowerPC, DEC Alpha, and MIPS)
 • 1995 Excel for Windows 95 (version 7.0) - included in Office 95
 • 1997 Excel 97 - included in Office 97 (x86 and also a DEC Alpha version)
 • 1999 Excel 2000 (version 9.0) included in Office 2000
 • 2001 Excel 2002 (version 10) included in Office XP
 • 2003 Excel 2003 (version 11) included in Office 2003
 • 2007 Excel 2007 (version 12) included in Office 2007

Versions for the Apple Macintosh include:

 • 1985 Excel 1.0
 • 1988 Excel 1.5
 • 1989 Excel 2.2
 • 1990 Excel 3.0
 • 1992 Excel 4.0
 • 1993 Excel 5.0 (Office 4.X -- Motorola 68000 version and first PowerPC version)
 • 1998 Excel 8.0 (Office `98)
 • 2000 Excel 9.0 (Office 2001)
 • 2001 Excel 10.0 (Office v. X)
 • 2004 Excel 11.0 (part of Office 2004 for Mac)
 • 2008 Excel 12.0 (part of Office 2008 for Mac)

Versions for OS/2 include:

 • 1989 Excel 2.2
 • 1990 Excel 2.3
 • 1991 Excel 3.0

Versions of Excel up to 7.0 had a limitation in the size of their data sets of 16K (2^14) rows. Versions 8.0 through 11.0 could handle 64K (2^16) rows and 256 columns (2^8 as label `IV`). Version 12.0 can handle 1M (2^20=1048576) rows, and 16384 (2^14 as label `XFD`) columns.

 File formats

Microsoft Excel up until 2007 version used a proprietary binary file format called Binary Interchange File Format (BIFF) as its primary format. Excel 2007 uses Office Open XML as its primary file format, an XML-based format that followed after a previous XML-based format called "XML Spreadsheet" ("XMLSS"), first introduced in Excel 2002. The latter format is not able to encode VBA macros.

Although supporting and encouraging the use of new XML-based formats as replacements, Excel 2007 remained backwards-compatible with the traditional, binary formats. In addition, most versions of Microsoft Excel can read CSV, DBF, SYLK, DIF, and other legacy formats.

  Programming

Excel offers users the useful ability to write code using the programming language Visual Basic for Applications (VBA). Programmers write this code using an editor viewed separately from the spreadsheet. Manipulation of the spreadsheet entries is controlled using objects. With this code any function or subroutine that can be set up in a Basic- or Fortran-like language can be run using input taken from the spreadsheet proper, and the results of the code are instantaneously written to the spreadsheet or displayed on charts (graphs). The spreadsheet becomes an interface or window to the code, enabling easy interaction with the code and what it calculates.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelimeler                                                     

communicate  :haberleşmek                                     

İnterrelate       :ilişkili olan                             belated                                   :gecikmiş                               

Application     :uygulama                               compatible                  :uyuşabilirlik

Collectively    :kolaktifçe                              subroutine                   :alt rutin

Substantially   :esasen                                    instantaneous              :aniden           

İncluded         :kapsanan                               spreadsheet                 :elektronik çizelge

Commercially :ticari olarak                           calculates                    :hesaplamak

Consists of      :dayanarak                              automation                 :otomasyon

Environment   :çevre                                      worksheet                   :çalışma kağıdı

Replicating     :tekrarlama                             consistency                 :tutarlılık

Essence           :öz,esas                                   permanently                :sürekli olarak

Required         :gerekli                                   developing                  :geliştirme

Dethroning     :tahttan indirme                      dispute                                   :tartışma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Excel

Microsoft Excel(tam adı Microsoft Office Excel) hesaplamalarda Microsoft Windows ve Mac OSX için Microsoft tarafından yazılan ve dağıtılan tescilli tablo lama programı uygulamasından meydana gelir. Microsoft Excel’in özellikleri hesaplama, araç çizimi, sabit tablo ve Mac OS X için Excel 2008 hariç, bir makro programlama dili VBA(Uygulamalar için VISUAL BASIC)  olarak isimlendirilir. Bu büyük oranda bu platformlar için kullanılabilir büyük oranda baskın tablo lama programı yazılımıdır ve 1993 ten bu yana 5. Versiyonudur ve Microsoft Officesin desteklediği bir parçasıdır.

Tarihi

Microsoft ilk başta 1982 lerde CP/M sistemlerinde çok popüler olan Multiplan olarak adlandırılan bir tablo lama programı pazarladı ama MS-DOS sistemlerinde popülerliğini Lotus 1-2-3 e kaybetti. Redmond 1985 te Mac için Excel’in birinci versiyonunu serbest bıraktı ve Kasım 1987 de ilk Windows versiyonuydu. Lotus 1-2-3 ü Windows’a getirmede yavaştı ve 1988 lerde Excel 1-2-3 satışa başladı ve bu Microsoft’u PC yazılım geliştiriciliğinde liderliği almasında yardımcı oldu. Bu başarıyı yazılım dünyasının kralını tahtan indirerek, yerini geçerli bir rakip olarak sağlamlaştırdı ve GUI yazılımının gelecekte gelişmekte olacağını gösterdi. Microsoft her iki yılda ya da daha fazla onun avantajlarını yeni açıklamalarla düzenli çıkardı. Windows platformu için mevcut sürüm Excel 12 aynı zamanda Microsoft Office Excel dir. Mac OS X platformu için mevcut ise Microsoft Excel 2008 dir.

1993’ün başında Excel finans sanayisinde zaten bir yazılım paketi olarak adlandırılan Excel başka bir şirketle ticari marka davasında hedef oldu.  Bu tartışmanın sonucunda Microsoft üm biçimsel yazım yayım izninde ve yasal dokümanlarda Microsoft Excel olarak açıklamaya gerek duydu. Bununla birlikte uzun zaman sonra bu uygulama ihmal edildi ve Microsoft konuyu başka programların ticari markasını aldığında kalıcı bir şekilde halletti. Microsoft ayrıca program için steno olarak XL harflerinin kullanımını cesaretlendirdi; Genelleşmesi çok uzun sürmezken Windowstaki bu program ikonları iki karakterin biçim kombinasyonundan meydana gelir ve. xls Excel’in varsayılan dosya formatı olur.

Excel kullanıcılara tablolarını görünüşlerini tanımlamalarına izin veren ilk tablo lama programıdır. Excel yaygın grafik yeteneğine sahiptir ve kullanıcılara maillerinin birleştirilmesini sağlıyor. Microsoft 1993 te Microsoft Office’in içinde Microsoft Word ve Microsoft PowerPoint  bulduğu zaman bu uygulamalar kendi GUI lerini Excel ile tutarlı bir şekilde tekrardan dizayn yeteneğine sahiptir.

Excel’in 5 ten 9 a kadar olan versiyonları çeşitli Easter eggs içerir,bununla birlikte 10 uncu versiyondan bu yana kendi ürünlerinden dokümanlı olmayan özelliktekileri arındırarak ölçümlendirmiştir.

 

Versiyonlar

-Microsoft Windows için  versiyonlar içerir.

Windows için 1987 Excel 2.0

1990 Excel 3.0

1992 Excel 4.0

1993 Excel 5.0(Office 4.2 ve 4.3,ayrıca sadece Power PC ,DEC  Alpha ve MIPS üzerinde Windows NT için bir 32 bit versiyonu)

Office 95 in içinde Windows 95(versiyon 7.0) için 1995 Excel

Office 97(x 86 ve ayrıca bir DEC Alpha versiyonu)’nin içinde 1997 Excel 97

Office 2000 ’in içinde 1999 Excel 2000(versiyon 9.0)

Office XP’in içinde 2001 Excel 2002(versiyon 10)

Office 2003 ’in içinde 2003 Excel 2003(versiyon 11)

Office 2007 ’in içinde 2007Excel 2007(versiyon 12)

-Apple Macintosh için versiyonlar içerir

1985 Excel 1.0

1988 Excel 1.5

1989 Excel 2.2

1990 Excel 3.0

1992 Excel 4.0

1993 Excel 5.0(Office 4—Motorola 68000 ve 1.PowerPC versiyon)

1998 Excel 8.0(Office 98)

2000 Excel 9.0(Office 2001)

2001 Excel 10.0(Office v,X)

2004 Excel 11.0(Mac için Office 2004 parçası)

2008 Excel 12.0(Mac için Office 2008 parçası)

-OS/2 için versiyonlar içerir

1989 Excel 2.2

1990 Excel 2.3

1991 Excel 3.0

Excel’in 7.0’ ın üzerindeki versiyonları 16 k’lık satırların veri boyutları sınırlamasına sahiptir. 8 ile 11 arasındaki versiyonları 64 satır 256 kolon kullanabilir. 12.versiyonu 1M satır 16384 kolon kullanabilir.

 

Dosya Formatları

2007 ye kadar olan Microsoft Excel versiyonları ilk format olarak ikili değiştirilebilen dosya formatı (BIFF) diye adlandırılan tescilli ikili dosya formatı kullandılar. Excel başlıca dosya formatı olarak Office Open XML kullanır, bir XML temel formatı  "XML Spreadsheet" ("XMLSS") olarak adlandırılan bir önceki XMK basit formattan sonra gelir ilk olarak Excel 2002 de tanıtılır. Ayrıca Microsoft Excel’in çoğu versiyonunu  CSV, DBF, SYLK, DIF ve geçmiş formatları okuyabilir.

Programlama

Excel kullanıcılara VISUAL BASIC programlama dilini kullanarak kodlar yazmasına faydalı yetenek sunar. Programcılar tablo lama programından ayrı olarak bir editör göstergesi kullanarak bu kodları yazarlar. Tablo lama programının girişinin işletilmesi nesnelerle kontrol edilir. Bu kodlar ile    uygun tablo lama programlarından alınmış  BASIC yada Fortran-like  dillerini içinde kullanarak çalıştırabilen herhangi bir fonksiyon yada altyordam hazırlanabilir, sonuç olarak bu kodlar hızlı bir şekilde çizelgeye ve tablo lama programına yazılabilir .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Songül ERGİN

061262027

 

Microsoft Outlook

Microsoft Outlook or Outlook (full name Microsoft Office Outlook since Outlook 2003) is a personal information manager from Microsoft, and is part of the Microsoft Office suite.

Although often used mainly as an e-mail application, it also includes a Calendar, Task Manager, Contact Manager, note taking, a journal and web browsing.

It can be used as a stand-alone application, but can also operate in conjunction with Microsoft Exchange Server and Microsoft Office SharePoint Server to provide enhanced functions for multiple users in an organization, such as shared mailboxes and calendars, Exchange public folders, Sharepoint lists and meeting time allocation.

Versions

Outlook replaced Microsoft`s previous scheduling and mail program, Schedule+ and Exchange Client.

Versions of Microsoft Outlook include:

Name

Version Number[1]

Release Date[2]

Notes

Outlook for MS-DOS

-

-

Bundled with Exchange Server 5.5

Outlook for Windows 3.x

-

-

Bundled with Exchange Server 5.5

Outlook for Macintosh

-

-

Bundled with Exchange Server 5.5

Outlook 97

8.0

January 16, 1997

Included in Office 97 and also bundled with Exchange Server 5.5.

Outlook 98

8.5

June 21, 1998

Freely distributed with books and magazines for coping with newest Internet standard such as HTML mail[citation needed]

Outlook 2000

9.0

June 7, 1999

Included in Office 2000 and also bundled with Exchange 2000 Server.

Outlook 2002

10

May 31, 2001

Included in Office XP.

Office Outlook 2003

11

October 21, 2003

Included in Office 2003 and also bundled with Exchange Server 2003.

Office Outlook 2007

12

November 30, 2006

Included in Office 2007, except Office Home and Student edition.

 

 

Outlook 98 and Outlook 2000 could be installed in one of two configurations:

 • Internet Mail Only or IMO mode: A lighter application mode with specific emphasis on POP3 accounts and IMAP accounts and including a lightweight Fax application.
 • Corporate Workgroup or CW mode: A full MAPI client with specific emphasis on Microsoft Exchange accounts.

Microsoft  released several versions of Outlook for the Apple Macintosh; however, most mail features were disabled after Office 98. After Office 98, Entourage replaced Outlook on Macintosh systems, although in 2001 Microsoft released Outlook 2001 for Mac to allow Classic users to access Exchange servers. Over the past few years, Microsoft has improved Entourage to provide Mac users with a Mac OS X-compatible Exchange client, though it does not have the entire functionality provided by Outlook.

 Outlook 2007

Outlook 2007 was available in retail stores at the end of January 2007. A trial is available for download on Office Online.[3] New features in Outlook 2007 include:[4]

 • A to-do bar added to the shell UI that shows a snapshot of the user`s upcoming appointments and active tasks for better time and project management.
 • Improved calendar views that display the tasks due below each day on the week view
 • Integrated RSS aggregator
 • `Instant Search` through a context indexer based search engine with Windows Desktop Search
 • Enhanced integration with Microsoft Office SharePoint Portal Server
 • New programmability features[5]
 • Ability to publish calendars in Internet Calendar format to Microsoft Office Online or to a WebDAV server
 • Preview Handler extension for previewing email attachment without leaving Outlook

Microsoft Access

Microsoft Office Access, previously known as Microsoft Access, is a relational database management system from Microsoft that combines the relational Microsoft Jet Database Engine with a graphical user interface and software development tools. It is a member of the 2007 Microsoft Office system.

Access can use data stored in Access/Jet, Microsoft SQL Server, Oracle, or  ODBC. Software developers and data architects can use it to develop application software and non-programmer "power users" can use it to build simple applications. It supports some object-oriented techniques but falls short of being a fully object-oriented development tool.

Access was also the name of a communications program from Microsoft, meant to compete with ProComm and other programs.  Years later Microsoft reused the name for its database software.

The programming language available in Access is, as in other products of the Microsoft Office suite, Microsoft Visual Basic for Applications.

History

Access version 1.0 was released in November 1992, followed in May of 1993 by an Access 1.1 release to improve compatibility with other Microsoft products.

Microsoft specified the minimum hardware requirements for Access v2.0: Microsoft Windows v3.0 with 4 MB of RAM required, 6 MB RAM recommended; 8 MB of available hard disk space required, 14 MB hard disk space recommended. The product was shipped on seven 1.44 MB diskettes. The manual shows a 1993 copyright date.

The software worked well with small recordsets but testing showed some circumstances caused data corruption. For example, file sizes over 10 MB were problematic (note that most hard disks were smaller than 500 MB at the time this was in wide use), and the Getting Started manual warns about a number of circumstances where obsolete device drivers or incorrect configurations can cause data loss. With the phasing out of Windows 95, 98 and ME, improved network reliability, and Microsoft having released 8 service packs for the Jet Database Engine, the reliability of Access databases has been vastly improved.

Access`s initial codename was Cirrus; the forms  was called Ruby.  Bill Gates saw the prototypes and decided that the BASIC language component should be co-developed as a separate expandable application, a project called Thunder. The two projects were developed separately as the underlying forms engines were incompatible with each other; however, these were merged together again after VBA.

Features

One of the benefits of Access from a programmer`s perspective is its relative compatibility with SQL (structured query language) — queries can be viewed graphically or edited as SQL statements, and SQL statements can be used directly in Macros and VBA Modules to manipulate Access tables. Users can mix and use both VBA and "Macros" for programming forms and logic and offers object-oriented possibilities.

MSDE (Microsoft SQL Server Desktop Engine) 2000, a scaled down version of Microsoft SQL Server 2000, has been a free download for a decade and may be used with Access as an alternative to the Jet Database Engine.

Unlike other RDBMS, Microsoft Access does not implement database triggers or stored procedures.

Starting in Access 2000 (Jet 4.0), there is a new syntax for creating queries with parameters, in a way that looks like creating stored procedures.

In ADP files (supported in Access 2000 and later), the database-related features are geared more towards a client-server architecture with MSDE or Microsoft SQL Server. Thus, it supports the creation of nearly all objects in the underlying server (tables with constraints and triggers, views, stored procedures and UDF-s). However, only forms, reports, macros and modules are stored in the ADP file (the other objects are stored in the back-end database). This centralization of queries and tables in the database server provides a more reliable development environment for most businesses.

 

File extensions

Microsoft Access saves information under the following file formats:

File format  ↓

Extension  ↓

Access Project

.adp

Access Blank Project Template

.adn

Access Database (2007)

.accdb

Access Database Runtime (2007)

.accdr

Access Database Template (2007)

.accdt

Access Database (2003 and earlier)

.mdb

Access Database, used for addins (2,95,97), previously used for workgroups (2).

.mda

Access Workgroup, database for user-level security.

.mdw

Access (SQL Server) detached database (2000)

.mdf

Protected Access Database, with compiled VBA (2003 and earlier)

.mde

Protected Access Database, with compiled VBA (2007)

.accde

Windows Shortcut: Access Macro

.mam

Windows Shortcut: Access Query

.maq

Windows Shortcut: Access Report

.mar

Windows Shortcut: Access Table

.mat

Windows Shortcut: Access Form

.maf

Versions

Date

Version

Version
number

Supported OS

Office suite version

1992

Access 1.1

1

Windows 3.1x

 

1993

Access 2.0

2.0

Windows 3.1x

Office 4.3 Pro

1995

Access for Windows 95

7.0

Windows 95

Office 95 Professional

1997

Access 97

8.0

Windows 9x, NT 3.5/4.0

Office 97 Professional and Developer

1999

Access 2000

9.0

Windows 9x, NT 4.0, 2000

Office 2000 Professional, Premium and Developer

2001

Access 2002

10

Windows 98, Me, 2000, XP

Office XP Professional and Developer

2003

Access 2003

11

Windows 2000, XP

Office 2003 Professional and Professional Enterprise

2007

Microsoft Office Access 2007

12

Windows XP SP2, Vista

Office 2007 Professional, Professional Plus, Ultimate and Enterprise

There are no Access versions between 2.0 and 7.0 because the Windows 95 version was launched with Word 7. All of the Office 95 products have OLE 2 capabilities, and Access 7 shows that it was compatible with Word 7.

 

 

 

 

 

 

 

TERİMLER

 


calendar = takvim

operate = işlemek, çalışmak

mailbox = posta kutusu

folder = klasör

scheduling = zaman çizelgeleme, zamanlama

application = uygulama

client = istemci

distribute = dağıtmak

install = kurmak

configuration = yapılandırma

account = hesap

corporate = birleşmiş

release = 1) (özgür) bırakmak

               2) yayımlamak

               3) sürüm

feature= özellik

disabled= etkisiz, çalışamaz, seçilemez kılınmış

access = erişmek

server = sunucu

compatible = uyumlu

retail = perakende

store = depolamak

trial = deneme

bar = çubuk

shell = kabuk

snapshot = enstantane

display = göstermek

download = indirmek

integrated = tümleşik

aggregator = toplu işlemci

indexer = işaretçi

search engine = arama motoru

preview = önizleme

extension = uzantı

handler = kotarıcı, işleyici

attachment = ek, eklenti

desktop = masa üstü

instant search = hızlı arama

interface = arayüz

database = veri tabanı

tool = araç

software = yazılım

object-oriented = nesne yönelimli

hardware = donanım

manual = 1) elcil, elle(yöntem)

                2) el kitabı

copyright = telif hakkı

prototype = ilk örnek, prototip

merge = birleştirmek, kaynaştırmak

launch = 1) fırlatma

               2) başlatma (ürün)

syntax = söz dizimi, sentaks

manipulate = işlemek

blank = boş

template = şablon

short cut = kısa yol

macro = makro

query = sorgu

report = rapor

table = tablo

logic = mantık

trigger = tetikleme

procedure = yordam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Microsoft Outlook

 

(Outlook 2003 den beri tam ismi Microsoft Office Outlook) Microsoft Outlook veya Outlook Microsoft dan bir kişisel bilgi yöneticisidir ve Microsoft Office takımının bir parçasıdır.

Sık sık temelde bir elektronik posta uygulaması gibi kullanılsa da, o aynı zamanda bir takvim, görev yöneticisi, bağlantı yöneticisi, not alma, bir günlük ve ağ tarama içerir.

O tek başına duran bir uygulama gibi kullanılabilir, ancak aynı zamanda paylaşılmış posta kutuları ve takvimler, genel klasörleri değiştirme, paylaşım listeleri ve karşılaşma zaman ayrımı gibi bir kuruluş içinde birçok kullanıcı için arttırılmış işlevleri sağlamak için Microsoft Exchange Server ve Microsoft Office Server ile birlikte çalışabilir.

 

Versiyonlar

 

Outlook Microsoft un önceki zamanlama ve posta programı Schedu and Exchange Client ın yerini aldı.

Outlook 98 ve Outlook 2000 iki yapılandırmadan biri ile kurulabilir:

 • Internet Mail Only veya IMO durumu: POP3 ve IMAP hesapları üzerindeki özel vurgularla daha basit bir uygulama durumudur ve basit bir faks uygulaması içerir.
 • Corporate Workgroup veya CW durumu: Microsoft Exchange hesapları üzerindeki özel vurgularla tam bir MAPI istemcisidir.

 

Microsoft , Apple Macintosh için Outlook un birkaç versiyonunu yayımladı, yine de çoğu posta özelliği Office 98 den sonra etkisizdi.

2001 de Microsoft klasik kullanıcıların Echange sunuculara erişmesine izin vermek için MAC için Outlook 2001 i yayımlasa da, Office 98 den sonra Macintosh sistemlerde Entourage , Outlook un yerini aldı.

Geçen birkaç yıldan sonra Microsoft, Outlook tarafından sağlanan tüm işlevselliğe sahip olmamasına rağmen, Mac kullanıcılara sağlamak için Entourage yi ve Mac işletim sistemi uyumlu Exchange istemci yi geliştirdi.

 

Outlook 2007

 

Ocak 2007 nin sonunda perakende depolama için Outlook 2007 mevcuttu. Office Online da indirmek için bir deneme vardır. Outlook 2007 içindeki yeni özellikler şunları içerir:

 

 • Daha iyi zaman ve proje yönetimi için kullanıcıların meydana gelen iş ve aktif görevlerinin bir enstantane resmini gösteren UI kabuğuna bir çubuk eklendi.
 • Haftanın her günü altında görevlere uygun görüntüleri gösteren geliştirilmiş takvim görüntüleri
 • Tümleşik RSS toplu işlemcisi
 • Windows masaüstü arama ile bir bağlam işaretçi tabanlı arama motoru vasıtasıyla hızlı arama
 • Microsoft Office SharePoint Portal Serve ile geliştirilmiş tümleştirme
 • Yeni programlama özellikleri
 • Takvimleri bir WebDAV sunucusuna veya Microsoft Office Online a internet takvimi biçiminde yayınlama yeteneği
 • Outlook dan ayrılmadan elektronik posta ekini önizlemek için önizleme işleyici uzantısı

 

 

 

Microsoft Access

 

Daha önce Microsoft Access olarak bilinen Microsoft Office Access ilişkisel Microsoft Jet Database Engine ile bir grafiksel kullanıcı arayüzünü ve yazılım geliştirme araçlarını birleştiren, Microsoft dan bir ilişkisel veri tabanı yönetimi sistemidir. O, 2007 Microsoft Office sisteminin bir üyesidir.

Access Access/Jet, Microsoft SQL Server, Oracle veya ODBC içerisine depolanmış veriyi kullanabilir.

Yazılım geliştiriciler ve veri mimarları onu, uygulama yazılımı geliştirmek için kullanabilir ve programcı olmayan güç kullanıcıları onu basit uygulamalar yapmak için kullanabilir. O bazı nesne yönelimli teknikleri destekler ancak tamamen bir nesne yönelimli geliştirme aracının var olması yetmez.

Access aynı zamanda Microsoft un bir haberleşme programının ismidir, ProComm ve diğer programlarla yarışmak anlamına gelir.

Yıllar sonra Microsoft veri tabanı yazılımı için onun ismini yeniden kullandı.

Microsoft Office takımındaki diğer ürünleri gibi Access’de kullanılabilir programlama dili, uygulamalar için Microsoft Visual Basic dir.

 

 

Tarihçe

 

Kasım1992 de yayımlanan Access in 1.0 versiyonunu, diğer Microsoft ürünleri ile uyumluluğu geliştirmek için Mayıs 1993 de Access in 1.1 versiyonu izledi.

Microsoft Access v2.0 için minimum donanım gereksinimlerini belirledi. Microsoft Windows v3.0 ile 4 MB Ram gerektirdi, 6 MB Ram tavsiye edildi, 8 MB kullanılabilir sabit disk alanı gerektirdi, 16 MB sabit disk tavsiye edildi. Ürün 1.44 MB lık 7 diskete yüklendi. Elkitabı 1993 telif hakkı tarihini gösterir.

Küçük kayıt kümeleri ile yazılım iyi çalıştı, ama test bazı koşulların veri bozulmalarına neden olduğunu gösterdi. Örnek olarak 10 MB ın üzerindeki dosya boyutları problemliydi, ve elle yapılan başlatma eski aygıt sürücüleri veya hatalı yapılandırmaların veri kayıplarına sebep olabileceği durumlardan biri hakkında uyarır.

Windows 95, 98 ve ME evreleri ile , geliştirilmiş ağ güvenilirliği ve Jet Database Engine için Microsoft un sahip olduğu sürüm 8 servis paketleri ile Access veri tabanlarının güvenilirliği çok fazla geliştirildi.

Access in ilk kod adı Cirrus idi, formları Ruby olarak bilinirdi. Bill Gates Thunder olarak bilinen bir projede prototipleri gördü ve BASIC dili bileşenlerinin ayrı genişleyebilir bir uygulama olarak geliştirilmesi gerektiğine karar verdi.

İki proje ayrı ayrı birbirleriyle uyuşmayan temel form motorlar gibi geliştirildi, yine de bunlar VBA dan sonra yeniden birleştirildi.

 

Özellikler

 

Bir kullanıcı perspektifinden Access in yararlarından biri onun SQL ile göreli uyuşmasıdır, sorgular grafiksel olarak gösterilebilir veya SQL deyimleri ile düzenlenebilir ve SQL deyimleri Access tablolarını çalıştırmak için makrolarda ve VBA modüllerinde doğrudan kullanılabilir.

Microsoft SQL Server 2000 in aşağı ölçeklendirilmiş versiyonu olan MSDE bir on yıl için ücretsiz indirmedir ve  Jet Database Engine a bir alternatif olarak Access ile kullanılabilir.

Diğer RDBMS nın aksine, Microsoft Access veri tabanı tetiklemeleri ve depolanmış yordamları gerçekleştirmez.

Access 2000 ile başlarken, depolanmış yordamları oluşturmaya benzer bir yolla parametreler ile sorguları oluşturmak için yeni bir sözdizimi vardır.

ADP dosyalarında veri tabanına ilişkin özellikler MSDE veya Microsoft SQL Server ile bir sunucu- istemci mimarisine karşı daha çok donatılır.

Böylece o, temel sunucularda hemen hemen tüm nesneleri oluşturmayı destekler. Yine de yalnızca formlar, raporlar, makrolar ve modüller ADP dosyalarına kaydedilir.

Veri tabanı sunucusunda tabloların ve sorguların bu merkezciliği çoğu firma için daha güvenilir bir gelişme ortamı sağlar.

 

Versiyonlar

 

2.0 ile 7.0 arasında Access versiyonları yoktur, çünkü Windows 95 versiyonu Word 7 ile başlatıldı. Tüm Office 95 ürünleri OLE 2 yeteneklerine sahiptir ve Access 7 , onun Word 7 ile uyumlu olduğunu gösterir.


 Yazar : Sinan KESKİN 3575 Tık Donanım Paylaşmak Güzeldir