Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 
 

Arama
Ders Kategorileri

Bilgisayar Öğr. :

Sinan KESKİN

Detaylı Bilgi...

Yüksek ...  > Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (Böte)
Makale İnceleme Örneği: Bilgisayar Öğretmenleri Okullardaki Teknoloji Entegrasyonu Hakkında Ne Düşünürler?
21.12.2012

 Makale Adı:

Bilgisayar Öğretmenleri Okullardaki Teknoloji Entegrasyonu

Hakkında Ne Düşünürler?

Yayın Bilgileri:

Çakır, R., Yıldırım S. (2009) Bilgisayar Öğretmenleri Okullardaki Teknoloji Entegrasyonu Hakkında Ne Düşünürler?  Elementary Education Online, 8(3), 952-964, 2009. http://ilkogretim-online.org.tr

Araştırma Hipotezleri:

1. Bilgisayar öğretmeni adaylarının öğretim etkinlikleri stajında teknoloji entegrasyonunu etkileyen faktörler hakkındaki düşünceleri nelerdir?

2. Bilgisayar öğretmenlerinin çalıştıkları okullarda teknoloji entegrasyonunu etkileyen faktörler hakkındaki düşünceleri nelerdir?

Çalışma Grubu:

15 farklı üniversitenin Bilgisayar ve Ö!retim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE)

Bölümlerinden 4. Sınıf öğrencilerinden toplanmıştır. 518 öğretmen adayı ankete yanıt vermiştir. Aynı zamanda Ankara ilinde ilköğretim okullarında öğretmenlik yapan BÖTE mezunu bilgisayar öğretmenlerinden 104 öğretmen ankete katılmıştır. 

Veri Toplama Araçları:

Anket: Brush ve arkadaşları(2003) tarafından geliştirilen “öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumları ve algıları” ölçeklerinden uyarlanmıştır. Gerekli uzman görüşü, güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları gerçekleştirilip öyle kullanılmıştır.

Araştırma Değişkenleri:

1. Bilgisayar öğretmeni adaylarının teknoloji entegrasyonunu etkileyen faktörler hakkındaki düşünceleri

2. Bilgisayar öğretmenlerinin çalıştıkları okullarda teknoloji entegrasyonunu etkileyen faktörler hakkındaki düşünceleri

 Kullanılan İstatistiksel Yöntemler:

  • ortalama,
  • faktör analizi

Sınanan Model Varsayımları:

Belirtilmemiştir.

Ulaşılan Sonuçlar:

 

Öğretmen adayları ve öğretmenlere göre teknoloji entegrasyonunu etkileyen faktörler:

  • Okullarda teknolojiye sınırlı erişim
  • Kalabalık sınıflar
  • Bilgisayarların sayısının yetersiz olması
  • Öğretmenin teknolojiye yönelik tutumunun düşük olması
  •  Öğretmenin teknoloji entegrasyonu hakkındaki yetersiz bilgisi
  • Donanım ve yazılım eksikliği
  • Teknoloji entegre edilmiş derslerin uygulanmasındaki zamanın yetersizliği
  • Yeni teknolojik gelişmelerin yeterince kullanılamaması

Olarak öğretmenler tarafından ifade edilmiştir. Bu karara faktörlerdeki ortalama değerlerin diğerlerine nazaran yüksek olmasına bakılarak varılmıştır.


 Yazar : Sinan KESKİN 3053 Tık Yüksek Lisans Paylaşmak Güzeldir