Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 
 

Arama
Ders Kategorileri

Bilgisayar Öğr. :

Sinan KESKİN

Detaylı Bilgi...

Yüksek ...  > Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (Böte)
Aday Memur Eğitimi Temel Eğitim Soruları Üç yüz adet cevap anahtarı ile birlikte Yeni sınav Yönetmeliğine Uygun İlköğretim Ortaöğretim Ve lisans Mezunları için
05.06.2012

 Aday Memur Eğitimi Temel Eğitim Soruları Üç yüz adet cevap anahtarı ile birlikte Yeni sınav Yönetmeliğine Uygun İlköğretim Ortaöğretim Ve lisans Mezunları için hazırlanmış olan 300 adet aday memur eğitimi temel eğitim sınavı ilköğretim mezunları sınav soruları.  aday memur eğitimi temel eğitim sınavı ortaöğretim mezunları sınav soruları.aday memur eğitimi temel eğitim sınavı yükseköğretim mezunları sınav soruları cevap anahtarı ile birlikte. Kategori kategori düzenlemiş sorular bu sayfa da yayınlanacaktır. 

İLKÖĞRETİM MEZUNU (İLKOKUL/ORTAOKUL) ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİM SINAVI

 

Açıklama: Aşağıda Temel Eğitim programı kapsamında almış olduğunuz derslere ilişkin toplam 100 soru bulunmaktadır. Her bir soru 1 (bir) puan değerinde olup düzeltme formülü uygulanmayacaktır (yanlış doğruyu götürmeyecektir). Cevaplarınızı size verilen cevap anahtarı üzerinde işaretlemeniz gerekmektedir. Soru formu üzerinde yapılan işaretlemeler dikkate alınmayacaktır. Sınav süresi 100 dakikadır.

                                                                                                                                                             Başarılar dileriz

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

1.     Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir?

a.       23 Nisan 1920

b.      29 Ekim 1923

c.       16 Mart 1926

d.      3 Mart 1924

 

2.     Laik düzene geçişte aşağıdakilerden hangisi en etkin rolü oynamıştır?

a.       Saltanatın kaldırılması

b.      Halifeliğin kaldırılması

c.       Kılık kıyafet inkılabı

d.      Uluslararası ölçülerin kabulü

 

3.      Aşağıdaki ilkelerden hangisi ekonomiyi düzenlemeye yöneliktir?

a.       Halkçılık

b.      Devletçilik

c.       Laiklik

d.      Milliyetçilik

 

4.      Erzurum ve sivas kongrelerinde kurulan ve başkanlığını Mustafa Kemal Atatürk ün yaptığı kurulun adı nedir?

a.       Temsil Komisyonu

b.      Kongre Temsilcileri

c.       Heyeti Temsiliye

d.      Milli Meclis

5.      Aşağıdakilerden hangisi Atatürk`ün altı ilkesinden biri değildir?

a.       Milliyetçilik

b.      Cumhuriyetçilik

c.       Laiklik

d.      Milli Egemenlik

 

6.      Aşağıdakilerden hangisi Atatürk`ün ilkelerinden sayılmaz?

a.       Cumhuriyetçilik

b.      Meşrutiyetçilik

c.       Laiklik

d.      Milliyetçilik

 

7.      Atatürk ilkelerinden hangisi toplum hayatında dini tutuculuğun yerine aklın ve bilimin egemen olmasını amaçlar?

a.       Devletçilik

b.      Cumhuriyetçilik

c.       Laiklik

d.      İnkılapçılık

 

8.      "Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması" fikrini içeriğinde barındıran ilkenin adı nedir?

a.       Milliyetçilik

b.      Devletçilik

c.       Demokrasi

d.      Laiklik

 

9.       Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşmiştir?

a.       Saltanatın kaldırılması

b.      Misakı millinin ilanı

c.       TBMM nin açılması

d.      Halifeliğin kaldırılması

 

 

10.  Devletin, özel sermaye tarafından yapılamayacak olan işleri kendisinin yapacağını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

a.       Devletçilik

b.      Cumhuriyetçilik

c.       Laiklik

d.      İnkılapçılık

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet`in ilanından sonra gerçekleşmiştir?

a.       Saltanatın kaldırılması

b.      Misak-ı Milli`nin ilanı

c.       TBMM`nin açılması

d.      Halifeliğin kaldırılması

 

12. Kapitülasyonlar hangi antlaşmayla kaldırılmıştır?

a.       Lozan Barış Antlaşması

b.      Mudanya Ateşkes Antlaşması

c.       Sevr Antlaşması

d.      Londra Konferansı

 

13. Harf inkılabı hangi yıl gerçekleştirilmiştir?

a.       1928

b.      1937

c.       1919

d.      1945

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumunun kurulmasının temel amacıdır?

a.       Güneş Dil teorisini ispatlamak

b.      Osmanlıcanın izlerini silmek

c.       Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak

d.      Türk dilini Avrupa dillerine benzetmek

 

15. Aşağıdaki kişilerden hangisi Atatürk en sonra cumhurbaşkanı seçilmiştir?

a.       Celal Bayar

b.      Fahri Korutürk

c.       İsmet İnönü

d.      Cemal Gürsel

 

16. Atatürk hangi tarihte Samsun`a çıkmıştır?

a.       23 Nisan 1919

b.      28 Ocak 1920

c.       19 Mayıs 1919

d.      18 Nisan 1932

 

 

17. Osmanlı imparatorluğu birinci dünya savaşında hangi ülke ile müttefik haraket etmiştir?

a.       Fransa

b.      Rusya

c.       Almanya

d.      İngiltere

 

T.C. ANAYASASI

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesine üye olarak atanamaz?

a.       Yargıtay üyesi

b.      Üst kademe yönetici

c.       Avukat

d.      TBMM Başkanlık Divanı katip üyesi

 

19. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar arasında yer almaz?

a.       Dernek kurma hakkı

b.      Sendika kurma hakkı

c.       Sağlık, çevre ve konut hakları

d.      Eğitim ve öğretim hakkı

 

20. Anayasamıza göre TBMM kaç millet vekilinden oluşmaktadır?

a.       400

b.      450

c.       500

d.      550

21. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilebilmek için aranan şartlardan değildir?

a.       Yükseköğrenim yapmış olma

b.      40 yaşını doldurmuş olma

c.       TBMM üyesi olma

d.      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma

22. Aşağıdakilerden hangisi TBMM`nin görevlerinden değildir?

a.       Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak

b.      Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek

c.       Kanun hükmünde kararname çıkarmak

d.      Savaş ilanına karar vermek

 

23. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa`ya göre vatandaşın seyahat hürriyetini sınırlandıran sebeplerden değildir?

a.       Suç işlenmesini önlemek

b.      Vatandaşlık ödevi

c.       Ceza soruşturması

d.      Ceza kovuşturması

 

24. Aşağıdakilerden hangisi “seçmen” olabilme koşullarından biridir?

a.       Türkiye de ikamet ediyor olmak

b.      25 yaşını doldurmuş olmak

c.       Seçmen kütüğüne yazılı olmak

d.      Tutuklu olmamak

 

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI

25. Yüksek Öğretim Kurulu hangi amaçla kurulmuştur?

a.       Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek

b.      Yükseköğretim kurumlarındaki eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek için

c.       Öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak

d.      Hepsi

 

26. Aşağıdakilerden hangisi belediyenin organlarından birisi değildir?

a.       Belediye başkanı

b.      Belediye birlikleri

c.       Belediye meclisi

d.      Belediye encümeni